Top Menu

Treningsopplegg og bruk av Anxiety Wrap

Anxiety Wrap må i de fleste tilfeller benyttes sammen med et treningsopplegg relatert til hundens problem. Når du bestiller en Anxiety Wrap kan du samtidig gi opplysninger om hvorfor du ønsker å benytte produktet og du vil motta et forslag til hvordan du kan tilvenne og trene hunden i forhold til bruk av drakten. Dette kan du få tilsendt på mail.

Vårt mål er at du og hunden skal få mest mulig ut av bruken av drakten og at hunden skal få redusert sin angst eller senket sitt stressnivå og dermed lettere kunne takle utfordrende situasjoner.

Anxiety Wrap er ingen «mirakelkur» selv om mange hunder reagerer spontant på stimuleringen, og en må være forberedt på å bruke litt tid og vise  tålmodighet på veien til å få en bedre fungerende hund.